Stawiamy na wielojęzyczność | Polska Szkola Sobotnia w Crawley

Stawiamy na wielojęzyczność

Wspieramy rozwój mowy naszych uczniów nie tylko na zajęciach. Szukamy pomocy dla naszych podopiecznych, którzy zmagają się z problemami komunikacyjnymi  – czy to z powodu dwujęzyczności , czy tez zaburzeń językowych. Udzielamy im pomocy na zajęciach w małych grupach lub po lekcjach – na spotkaniach indywidualnych.

Specjalnym rodzajem pomocy jest opieka logopedy. Pani Daria Parol pracuje z dziećmi indywidualnie w czasie zajęć i po sobotnich lekcjach. Przeprowadza również tzw. testy przesiewowe w klasach. Dzięki temu możliwe jest wyłapanie wad w rozwoju mowy i rozpoczęcie terapii jak najwcześniej.

Spis powszechny z 2011 r. pokazał, że Polacy są w Wielkiej Brytanii drugim co do wielkości narodem pochodzenia obcego, a polski jest drugim językiem mniejszości narodowych w Crawley. Nasi uczniowie, którzy mają polskie korzenie, są co najmniej dwujęzyczni.  Coraz częściej mamy dzieci z tzw. rodzin mieszanych, gdzie dziecko posługuje się w domu nie tylko językiem polskim, ale polskim i angielskim, a często nawet polskim, angielskim i jeszcze jednym językiem (np. portugalskim, włoskim). To trudne dla nich w życiu codziennym. Nasi nauczyciele obserwują dzieci, które mają problemy z komunikacją. Problemy związane z mową i ograniczony zasób leksykalny mogą prowadzić do dalszych problemów psychologicznych i emocjonalnych, np. braku pewności siebie. Mamy również uczniów, u których diagnozujemy zaburzenia językowe. Może to mieć wpływ na ich postępy w szkole angielskiej, umiejętność czytania i pisania. Zdarza się czasami, iż jesteśmy proszeni o pomoc w zdiagnozowaniu dzieci polskiego pochodzenia w szkołach lokalnych. Nie zawsze da się bowiem stwierdzić, czy problemy z mową u tych dzieci wynikają z zaburzeń mowy czy tez na przykład ze słabej znajomości języka angielskiego w ogóle. Nasi nauczyciele mogą zaświadczyć, na jakim poziomie jest język polski dziecka, jeśli on jest językiem wiodącym.

Bardzo często rodzice nie są w stanie wspierać swoich dzieci. Terapia mowy u logopedy jest dość kosztowna, więc rodziców często nie stać na taki koszt. Brakuje tez lokalnych specjalistów – nie każdy ma czas jeździć do Londynu, by szukać terapeuty. Bardzo ważne jest więc zapewnienie dzieciom pomocy w środowisku, w którym przebywają, czyli w polskiej szkole. Nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi dzięki szkoleniom mogą poprawić jakość nauczania w klasach. Ale potrzebujemy  także współpracować z profesjonalnymi logopedami. Ci zaś muszą mieć stały kontakt nie tylko z dziećmi, ale i ich rodzicami, by udzielać im porad i wskazówek do pracy w domu.

Praca z dziećmi wielojęzycznymi oraz dziećmi z zaburzeniami mowy wymaga dobrego przygotowania kadry.  Dlatego kadra korzysta ze szkoleń oferowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Stowarzyszenie Wspólnota Polska i inne ośrodki szkoleniowe. 6 i 7 stycznia zaprosiliśmy autorkę podręczników, z których korzystamy w klasach najmłodszych (seria: Przyjaciele z piórnika – Figlarna Kredka i Sprytny Ołówek), Panią Małgorzatę Małyskę, która szkoliła całą kadrę. Dużo miejsca na naszym szkoleniu poświęciliśmy zagadnieniu:  „Jak wspierać dzieci dwujęzyczne”.

Nasi nauczyciele mają okazję na bieżąco kontaktować się również z pracującą u nas logopedką. Poświęcili również czas po zajęciach sobotnich w dniu 24 lutego, by omówić problemy związane z rozwojem mowy u naszych uczniów.

Zorganizowaliśmy również zajęcia wspomagające uczniów w zakresie pisania (ćwiczenia grafomotoryczne oraz ćwiczenia pisania w liniaturze w klasach pierwszych i drugich) oraz zajęcia ortograficzne w klasach starszych.

Potrzebę naszych działań w kierunku rozwoju mowy naszych uczniów zauważyła organizacja Sussex Community Foundation. Otrzymaliśmy grant w wysokości £1,960, którego fundatorem jest John Laing Charitable Trust Fund. 

Print Friendly, PDF & Email
Napisano w BezKategori