Biblioteka | Polska Szkola Sobotnia w Crawley

Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 4. Wszystkie książki biblioteczne podzielone są na kategorie wiekowe i przekazane wychowawcom, którzy zajmują się ich wypożyczaniem w obrębie swoich klas.
 5. Katalog biblioteki jest dostępny on-line.
 6. Czytelnicy zobowiązani są dbać o pożyczone materiały.
 7. Jednorazowo uczniowie mogą wypożyczyć:
 8. a) 1 książkę na okres 2 tygodni (grupa przedszkolna i klasy 0 -3)
 9. b) 2 książki na okres 2 tygodni (klasy starsze)
 10. Na prośbę czytelnika biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 11. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 12. Aby wypożyczyć kolejną książkę z biblioteki, należy najpierw zwrócić poprzednią pozycję.
 13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 14. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 15. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrócenia materiałów wypożyczonych z biblioteki.
Print Friendly, PDF & Email