Dokumenty | Polska Szkola Sobotnia w Crawley

Dokumenty

Procedury zażaleń i skarg
Polisa w języku angielskim – ściągnij pdf

 

Ochrona dzieci
Niezwykle ważnym dokumentem dla szkół, klubów i organizacji pracujących na terenie Wielkiej Brytanii z dziećmi i młodzieżą jest polisa ustanawiająca procedury ochrony dzieci przed różnymi formami przemocy i zaniedbaniami.

Nasza polisa: Safeguarding and Child Protection Policy
Załącznik do polisy: formularz do sporządzenia notatki służbowej na temat zaniedbań lub przemocy wobec dziecka.
Załącznik do polisy: wykres przedstawiający kolejność działań w przypadku  zaniedbań lub przemocy wobec dziecka.

Naszym Child Protection Representative jest Renata Jarecka, dyrektor szkoły (07725 908836, e-mail: szkola@szkolacrawley.org ). Do niej należy zgłaszać się w sprawie zaniedbań lub przemocy wobec dzieci w szkole. Zgłoszenia takie mogą być wykonane zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców. Osoba zgłaszająca powinna sporządzić notatkę służbową z zapisaniem zaobserwowanych symptomów lub opisem sytuacji, w której doszło do nadużycia wobec dziecka.
W razie braku możliwości kontaktu z Panią Renatą – jeśli sprawa jest pilna, powinna być zgłoszona bezpośrednio do The Children’s Access Point (CAP) – tel: 01403 229900 (język komunikacji: angielski).

 

Wymagania wobec kadry
Opis roli nauczycielai, ich obowiązki oraz wymagania rekrutacyjne – ściągnij pdf w języku angielskim

 

Polisa bezpieczeństwa i higieny w szkole
Niezmiernie ważny dokument, który reguluje procedury związane z bezpieczeństwem i higienią dzieci, wolontariuszy i pracowników w miejscu odbywanych zajęć. Polisa Health and Safety oraz polisa dotycząca procedur wyjścia na zajęcia poza teren szkoły.

Naszymi „Health and Safety officer” są:

Zuzanna Luska – Teacher, Health and Safety officer, Fire Marshal (mob. 07963251456)

Andrzej Skulski – Duty Parent, Fire Marshal (mob. 07743950834)

Renata Jarecka – Head Teacher (mob. 07725908836)

Do nich można zgłaszać swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole.

A tu znajdziesz kilka wskazówek jeśli zauważysz pożar.

W tej chwili wynajmujemy pomieszczenia w St Wilfrid’s Catholic School. Niedogodności lub sprawy związane z udostępnieniem nam pomieszczeń, ogrzewaniem, stanem pomieszczeń i toalet należy zgłaszać do Rodziców Dyżurujących, którzy w miarę możliwości postarają się rozwiązać problem, a w razie potrzeby skontaktują się z władzami szkoły.

 

Ochrona danych i polisa poufności
Dane dzieci i rodziców, które powierzone są nauczycielom, wolontariuszom i Zarządowi szkoły, są poufne. Od 25 maja obowiązują nowe przepisy związane ze zbieraniem i z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Privacy Statement  zgodnym z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – w języku angielskim General Data Protection Regulation (GDPR).
Drugim dokumentem nas obowiązującym jest procedura poufności – Confidentiality Policy.

 

Konstytucja szkoły
Kostytucja to najważniejszy dokument organizacji zarządzającej szkołą. W przypadku naszej szkoły organem zarządzającym jest Polska Szkoła Sobotnia w Crawley. W imieniu wszystkich członków, czyli rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, decyzje podejmuje Zarząd.
Konstytucja szkoły w języku angielskim – AKTUALIZACJA 09.2015

 

Ogólne zasady funkcjonowania
Ogólne zasady funkcjonowania organu sprawującego zarządzanie szkołą reguluje dokument Terms of Reference.

 

Print Friendly, PDF & Email