Kadra | Polska Szkola Sobotnia w Crawley

Kadra

Dyrektor: mgr Renata Jarecka

Wychowawca klasy 6, Child Protection Officer. Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz kursu kwalifikacyjnego „Zarządzanie w oświacie”. Wychowawca kolonijny oraz kierownik wycieczek. Była redaktor czasopism takich jak: „Poznaj Świat” , „Kumpel”, „Victor Junior”, „Victor Gimnazjalista” (w tym tytule pełniła funkcję redaktor naczelnej), „Edukacja Twojego Dziecka” i „Cogito”, gdzie była odpowiedzialna za blok humanistyczny przygotowujący do matury. Po przyjeździe z rodziną (mężem, trzema synami i córeczką) na Wyspy zaangażowała się we współbudowanie życia polonijnego poprzez prowadzenie w południowo-wschodniej Anglii czasopisma „Info PL” i portalu www.sussex.info.pl W roku 2011 ałożyła Polski Klub, po kilku miesiącach przekształcony w Polską Szkołę Sobotnią w Crawley. W latach 2014-2016 współpracowała z sekcją wydawniczą Polskiej Macierzy Szkolnej jako redaktor naczelna czasopisma „Razem Młodzi Przyjaciele” oraz współautorka podręcznika przygotowującego do egzaminu GCSE z języka polskiego.  

Kadra w roku szkolnym 2018/19:

Zerówki przedszkolne:

Klasa P0A:

mgr Dagmara Bar – wychowawca. 

mgr Anna Chałat  jest pedagogiem-terapeutą. Zaczęła współpracę z naszą szkołą jako nauczyciel-asystent w kwietniu 2016 r. Od grudnia 2016 r. dołączyła do zespołu przedszkola.

Izabela Gulak – zaczęła pracę w naszej szkole we wrześniu 2017 r.

Klasa P0B:

mgr Daria Sobek – wychowawca. 

Maja Jaśko – pielęgniarka pracująca w Szpitalu Dziecięcym w Londynie, nauczycielka polonijna z wieloletnim doświadczeniem w szkole im. Karola Chodkiewicza w Croydon. Do naszego zespołu dołączyła z początkiem 2018 r. 

Wioleta Durczyńska – zaczęła pracę w naszej szkole we wrześniu 2016 r. jako asystentka w grupie przedszkolnej.

Klasa 0A:

mgr Agnieszka Cuzytek – wychowawczyni. 

Edyta Wawruszak – zaczęła pracę w naszej szkole jako asystentka w grupie przedszkolnej, następnie asystentka w grupie zerówkowej, a od marca wspólnie z P. Anną Michalską podejmuje obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Klasa 0B:

lic. Anna Arpentin – nauczyciel języka angielskiego (licencjat na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), zatrudniona jako nauczyciel-asystent w Gossops Green Primary School. Ważne jest dla niej jako rodzica, by jej dzieci potrafiły komunikować się w ojczystym języku nie tylko werbalnie, ale również piśmiennie i by potrafiły czytać po polsku. Szczególnie, że wychowywane są w wielokulturowej i wielojęzycznej rodzinie. W latach 2015/16 i 2016/17 uczyła języka angielskiego dorosłych, a od września 2017 objęła wychowawstwo zerówki.

mgr Wioletta Sudoł – zaczęła pracę w naszej szkole we wrześniu 2017 r. 

Klasa 0C:

mgr Sylwia Olesiak

mgr Anna Przeździecka – psycholog. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Stosunków Międzykulturowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Udziela wsparcia psychologicznego kadrze, rodzicom i uczniom naszej szkoły. W roku szkolnym 2017/18 wychowawczyni klasy 5. Obecnie nauczycielka w klasie 0C.

Klasa 1A:

mgr Marta Downar – (takze nauczyciel w klasie 2C). Ukończyła studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska w Lublinie oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Pracowala w Polsce jako nauczyciel jezyka angielskiego w szkole podstawowej. Mama dwóch synow wychowujących sie w rodzinie trzyjęzycznej. Pasjonatka literatury pięknej. Zaczęła pracę w lutym 2016 r. jako nauczyciel-asystent w klasie 1.

mgr Monika Persechino – (takze nauczycielka w klasie 2C).

mgr Beata Sikora – asystentka w klasie 1a. Ukończyła resocjalizację na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę z dziećmi rozpoczęła jako animator w „wiosce indiańskiej” oraz wychowawca kolonijny. Z naszą szkołą współpracuje jako wolontariuszka od listopada 2013 r. – pełniła funkcję nauczyciela-asystenta w klasach 1 i 2. Korzysta z różnych kursów i warsztatów dla nauczycieli, np.  „Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową”, „Jak wspomagać dzieci w dwujęzyczności”. W lutym 2015 r. podjęła studia podyplomowe na kierunku Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. W roku szkolnym 2015/2016. pracowała jako lektorka języka polskiego w klasie dla dorosłych, a we wrześniu 2016 r. wróciła do pracy z dziećmi.

Klasa 1B:

mgr Paula Omillian – zaczęła pracę w naszej szkole we wrześniu 2017 r. 

mgr Monika Malec – zaczęła pracę w naszej szkole we wrześniu 2015 r. jako nauczycielka-asystentka w klasach 1. 

Klasa 2A:

mgr Zuzanna Łuska – wychowawczyni w klasie 1A, Health and Safety Officer, Fire Marshal. Ukończyła filologię angielską w Zawodowym Kolegium Języków Obcych przy Uniwersytecie Opolskim oraz uzyskała tytuł Master of Arts na kierunku Bilingual Translation na University of Westminster. Na ostatnim roku studiów w Opolu Pani Zuzia brała udział w projekcie edukacyjnym dla dzieci romskich. To doświadczenie oraz późniejsza praca poza granicami kraju – w Norwegii (najpierw jako au-pair, a potem w przedszkolu w Oslo) i Wielkiej Brytanii pomaga jej rozumieć problemy dzieci dwujęzycznych. Jako mama dwóch synów Zuzanna jest na bieżąco z różnymi nowinkami edukacyjnymi i wychowawczymi. Pracuje w naszej szkole od grudnia 2012 r. Obecnie pracuje także w brytyjskim przedszkolu.

Klasa 2B:

mgr Wioletta Idzik – Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Ma 7-letnie doświadczenie w pracy w szkole w kraju – była nauczycielem mianowanym języka polskiego i wychowawcą w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdańsku. Ma też skończony kurs bibliotekoznawstwa i kurs terapii pedagogicznej. Ukończyła również studia podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie: nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich. Jest osobą ciepłą i rodzinną – ma czwórkę dzieci i chwilowo nie uczy swojej klasy z powodu narodzin najmłodszej córeczki. W naszej szkole pracuje prawie od samego początku – dołączyła do nas w październiku 2011 r.

mgr Mariusz Włodarski – dołączył do naszego zespołu we wrześniu 2017 r. 

 

Klasa 2C:

mgr Monika Persechino – (takze nauczycielka w klasie 1A). Ukonczyła studia podyplomowe na uczelni Kingston University, gdzie uzyskała tytuł Master of Arts na wydziale zarządzania. Wcześniej, pani Monika studiowała ochronę środowiska na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyla dyplom licencjata. Pani Monika ma sześcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi: pracowala jako wychowawca kolonijny w Polsce, au-pair w Stanach Zjednoczonych oraz opiekunka do dzieci w Anglii. Mama dwóch córek ze szczególnym zainteresowaniem w dziedzinie rozwoju mowy i języka. Zaczęła pracę w naszej szkole w lutym 2016 r. jako nauczyciel-asystent w zerówce.

mgr Marta Downar – (takze nauczyciel w klasie 1A).

Klasa 3A:

mgr Natalia Styczyńska – wychowawczyni klasy 3A. Absolwentka dwóch specjalizacji na pedagogicznych kierunkach studiów – ma ukończone studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (kierunek pedagogika ze specjalnością Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe) oraz studia licencjackie w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu na kierunku pedagogika ze specjalnością Edukacja Elementarna i język angielski. Natalia ukończyła także kurs z zakresu oligofrenopedagogiki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W Polsce pracowała przez trzy lata jako nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej w Bielawach oraz była wychowawcą na koloniach letnich, a w Anglii początkowo uczyła w szkole sobotniej w Hastings. Natalia uwielbia aktywny wypoczynek polegający nie tylko na spacerach po plaży czy parku – lubi jeździć na nartach oraz… żeglować.

Klasa 3B:

mgr Kamila Kowalska – wychowawczyni klasy 3B. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku oraz studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii nadal dbała o wykształcenie. Zdobyła tytuł Master of Arts na kierunku Teaching English to Speakers of Other Languages na University of Westminster. W naszym zespole pracuje od listopada 2014 r.

Klasa 4A:

mgr Martyna Maciejska-Saoud – wychowawczyni klasy 4A. W 2005 roku uzyskała tytuł magistra Wczesnej Edukacji Zintegrowanej na dziennych studiach na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W wolnych chwilach preferuje aktywny wypoczynek w gronie najbliższych. Lubi czytać książki, zwłaszcza obyczajowe i biograficzne, a także literaturę z zakresu wychowania i psychologii rozwojowej. Pasjonują ją podróże oraz poznawanie kultury innych krajów. Jako pedagog oraz mama czteroletniej Sary kieruje się w swojej pracy myślą Janusza Korczaka: „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”. Zależy jej, aby podczas zajęć stworzyć podopiecznym odpowiednia atmosferę oraz optymalne warunki, aby odkrywanie i rozwijanie własnych zdolności dawało dzieciom jak najwięcej satysfakcji. Uważa, ze w każdym dziecku ukryty jest talent, który należy odnaleźć, rozwijać i pielęgnować. W swojej pracy stara sie zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz wszechstronnego rozwoju. Ponadto jest bardzo cierpliwa, opanowana i odpowiedzialna. Pracuje z nami od grudnia 2014 r.

Klasa 4B:

mgr Justyna Grądziel –wychowawcza w klasie 4B. Ukończyła nauczanie matematyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracowała jako pomoc nauczyciela w przedszkolu, szkole podstawowej oraz w gimnazjum w Sulisławicach, a następnie jako nauczyciel matematyki oraz wychowawca w Szkole Podstawowej w Gnieszowicach. W czasie wakacji brała również wychowawcą na koloniach dla dzieci. W Polskiej Szkole Sobotniej w Crawley pracuje od września 2014. Od tego czasu udoskonaliła swoją wiedzę i doświadczenie m.in. poprzez udział w następujących szkoleniach: „Safeguarding and Child Protection Training”, „Emergency First Aid at Work”, „Kreatywne podejście do profilaktyki logopedycznej” oraz warsztatach metodycznych dla polonijnych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Trzeci rok z kolei pracuje z obecną klasą 1-2 A jako nauczyciel asystent. „Cieszy mnie ta praca oraz rozwój dzieci na przestrzeni tych lat – ocenia swoją pracę Pani Justyna. – Dodatkowo prowadzę zajęcia z matematyki dla chętnych uczniów. Pobyt w Anglii rozbudził również moje zainteresowania tym krajem i tym językiem. W związku z tym ukończyłam z certyfikatem TEFL/TESOL kurs oraz ciągle uczę się brytyjskiego języka migowego (BSL). Od tego roku udało mi się rozpocząć pracę w angielskiej szkole – Gatwick School na stanowisku Secondary Teaching Assistant. Cieszy mnie bardzo możliwość poznania środowiska w angielskiej szkole i nabycie nowego doświadczenia. W przyszłości chciałabym zostać tu nauczycielem, zgodnie z moimi kwalifikacjami, a cichym marzeniem jest praca w szkole z dziećmi głuchoniemymi. Interesuję się fotografią i psychologią”.

Klasa 5:

mgr Katarzyna Frendo-Baran – mgr filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pani Katarzyna z ogromnym entuzjazmem rozpoczyna pracę w naszej szkole od września 2015 r.

Klasa 6:

mgr Renata Jarecka (dyrektor) 

 Klasa 7+:

mgr Małgorzata Włodarska – wychowawca

Historia:

mgr Lidia Rami – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością historia nauczycielska. Odbyła szkolenia w zakresie edukacji regionalnej i doradztwa zawodowego. Mama dwuletniego syna, z którym uwielbia czytać i rozmawiać w języku polskim. Uwielbia podróże i zawsze z uśmiechem wita każdy dzień. 

Psycholog:

mgr Anna Przeździecka – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Stosunków Międzykulturowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Udziela wsparcia psychologicznego kadrze, rodzicom i uczniom naszej szkoły. W roku szkolnym 2017/18 wychowawczyni klasy 5. Obecnie nauczycielka w klasie 0C.

Logopeda:

mgr Daria Parol – logopeda-terapeuta zaburzeń mowy. Diagnozy przesiewowe w klasach odbywają się w trakcie zajęć szkolnych. Diagnozy indywidualne po uprzednim umówieniu się z rodzicami w trakcie zajęć lub po lekcjach za dodatkową opłatą (£15 dla dzieci ze szkoły za 30-40 minut, a dla rodziców spoza szkoły £20).

Zastępstwa:

mgr Agata Tomczak – studiowała zarządzanie i marketing na wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek: marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym). Cały czas jednak skłaniała się ku pracy z młodzieżą i dziećmi. Jeszcze w czasie studiów zrobiła kurs opiekuna i wychowawcy kolonijnego, a potem kierownika  placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Kilkakrotnie pełniła funkcję wychowawcy na koloniach letnich. Podjęła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny z przygotowaniem do pracy nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Po przyjeździe do Anglii zainteresowała się działalnością naszej szkoły i zgłosiła chęć pomocy w pracy z dziećmi, z którymi pracuje od września 2014 r. Interesuje się turystyką górską i rowerową, architekturą, ornitologią, jazzem, poezją i teatrem.

mgr Monika Kudłacik – zaczęła wolontaryjną pracę w naszej szkole w listopadzie 2016 r.

mgr Anna Ferguson – zaczęła współpracę z naszą szkołą z początkiem 2018 r. 

mgr Joanna Szawica – zaczęła współpracę z naszą szkołą jako wolontariuszka w lutym 2018 r. 

 

Print Friendly, PDF & Email