Zajęcia Dodatkowe | Polska Szkola Sobotnia w Crawley

Zajęcia Dodatkowe

zajecia pozalekcyjne

 Zajęcia tenisa stołowego

Zapraszamyk17907838 na zajęcia tenisa stołowego, podczas których krok po kroku poznamy, opanujemy i stopniowo będziemy doskonalić skuteczne techniki popularnego i przyjemnego “ping-ponga” (serwisu, odbić, przebić). Będziemy łączyć grę indywidualną, zespołową oraz w parach z ćwiczeniami koordynacji ruchu i wzroku, wyrabiającymi refleks i dokładność, a wszystko to w duchu współpracy i współzawodnictwa sportowego.

Do dyspozycji uczestników zajęć przeznaczone są szkolne rakietki i piłeczki, a także stoły znajdujące się na dziedzińcu szkoły (jedynie deszcz może nam czasem przeszkodzić w zajęciach,
ale planujemy zajęcia także w salach).

Zapraszamy na pierwsze zajęcia 1 października (czas trwania zajęć od godz. 12:00-12:45, tj. 45 minut).

Zapraszamy dziewczynki i chłopców już od 7.- 8. roku życia!

Obowiązują zapisy, zgłoszenia prosimy kierować mailowo bezpośrednio do Pani Agaty a.tomczak@szkolacrawley.org

Koszt zajęć £2

 

clipart__tenis_stolowy

Nauczyciel prowadzący zajęcia;

  Agata Tomczak

Nauczyciel asystent w grupie przedszkolnej

 

 

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne będą się składały z dwóch części: tanecznej techniki wolnej i nauki tańca ludowego ( obejmujacej tańce narodowe i regionalne).

Taneczna tzabawy1echnika wolna odnosi się do różnorodnych ćwiczeń taneczno-rytmiczno-gimnastycznych.  Obejmuje ćwiczenia: ożywiające, ćwiczenia kształtujące, układy taneczno-gimnastyczne, elementy improwizacji i ekspresji ruchowej. Taneczna technika wolna kształtuje i doskonali umiejętności taneczne oraz wszechstronnie wpływa na psychofizyczny rozwój dzieci i młodzieży.

taniec-ludowy
Druga część zajęć tanecznych – nauka tańca ludowego ma na celu przybliżenie dzieciom i zainteresowanie ich sztuką jaką jest taniec narodowy i regionalny charakterystyczny dla naszego kraju. Z pewnością zajęcia poszerzą świadomość młodego pokolenia o swoich korzeniach.

Na  zajęciach uczniowie poznają podstawowe rodzaje tańców, kroki taneczne i figury polskich tańców narodowych oraz tańców regionalnych Polski. Zapoznają się z pochodzeniem tych tańców oraz z kulturą i obrzędami rejonów, z których one pochodzą. Rozwiną poczucie rytmu, koordynację ruchową, podniosą kulturę osobistą i sprawność fizyczną. Umożliwią samorealizację oraz podejmowanie działań sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu i współpracy.

Taniec ludowy to nie tylko układ rytmicznych ruchów i gestów, ale także barwne kolory, i mnóstwo dobrej zabawy za pośrednictwem zabaw i gier.

Koszt zajęć £2

tanczace_dzieci

Nauczyciel prowadzący zajęcia;

Ewelina Wnuk

nauczyciel zajęć rytmiczno-muzycznych
w grupach przedszkolnych

 

Dodatkowe zajęcia z matematyki!!images3

To szansa dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z przedmiotów ścisłych.

Zajęcia „Lubię Matmę” podzielone są na dwie grupy klasy 2, 3, 4 oraz klasy 5, 7, 8. Mają one na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Praca na zajęciach ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,
a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej. Matematyczne rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce.

 Cele ogólne:

• rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
• rozwijanie uzdolnień,
• kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,
• uczenie uważnego analizowania treści zadania i sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku,
• poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej uczniów o zagadnienia wykraczające poza program nauczania,
• rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej,
• zachęcanie dziecka do podejmowania samodzielnej pracy nad poszerzaniem wiadomości z zakresu matematyki.

Zajęcia te skupiają uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne, jak również zainteresowanych matematyką. Na zajęciach uczniowie otrzymują do rozwiązania ciekawe zadania problemowe.

Koszt zajęć £2

images

Nauczyciel prowadzący zajęcia;

Justyna Grądziel

Nauczycielka Asystentka
w klasie 1-2A

 

 

 

„Z Paszportem w świat”paszport

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe „Z paszportem w świat”. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 45 minut. Na każdych zajęciach poznajemy wybrany 1 kraj.

 Cele ogólne:

  •  przybliżenie dzieciom kultury i tradycji innych państw,
  • zapoznanie się z ciekawymi mejscami,
  • religia panująca w danym kraju,
  • obyczaje,

swiat

Koszt zajęć £2

Nauczyciel prowadzący zajęcia;

Natalia Styczyńska

Wychowawca klasy 1-2A

 

Print Friendly, PDF & Email